Polityka prywatności z dnia 12.01.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 3c0dd95e-ae41-46e4-bfc0-7e4ec5efd1d5.
Polityka prywatności Sklepu misaform
https://misaform.com
(„Sklep”)

Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego
też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane
z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Mirosława Kelsz-Chołuj, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MISA FORM Mirosłwa
Kelsz-Chołuj, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP 5611069874, nr REGON 365023484, Hieronima Derdowskiego 11/6.
Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz
do nas na adres e-mail: kontakt@misaform.com.

TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to
  zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  – z przyczyn związanych – z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych
  interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);
  – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim
  przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez
nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień
przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od
podejmowanych przez Ciebie działań.

1. Złożenie zamówienia w Sklepie

W jakim celu?
– realizacja Twojego zamówienia

Na jakiej podstawie?
– umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
obowiązek prawny, związany z rachunkowością,
zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Jak długo?
przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku
prawnego, związanego z rachunkowością
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia

2. Założenie konta w Sklepie
W jakim celu?
realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy
sprawdzenie statusu zamówienia
3. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?
obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń

Na jakiej podstawie?
umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie,
zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w
przypadku gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy
umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na
przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą
komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje
zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

Jak długo?
przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa
nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia
roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji*
do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz
ostatnią tabelę tej sekcji – lub do momentu, w którym
uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku

4. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań
analitycznych

W jakim celu?
analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem polepszenia jej
funkcjonalności
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)

Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów
analitycznych*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie uwzględnimy sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu w pracach nad jej
rozwojem
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku

5. Zapisanie się na newsletter

W jakim celu?
– wysyłanie newslettera
– analiza efektywności wysłanych przez nas treści, celem
– ustalenia ogólnych zasad dotyczących skutecznej wysyłki
– wiadomości w naszej działalności
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania
analityczne” Polityki prywatności)

Na jakiej podstawie?
– umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6
ust. 1 lit. b RODO)
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?
do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Sklepu i naszych usług

6. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych
ze Sklepem lub naszymi usługami

W jakim celu?
ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6
ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?
do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec
przetwarzania*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku

PUBLIKOWANIE DANYCH
Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych
użytkowników Sklepu.
Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE
W ramach strony internetowej Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jej
intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania.
W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu
spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu podczas prac nad rozwojem
Sklepu będziemy mogli zoptymalizować jego układ, wygląd oraz zamieszczane w nim treści, tak aby polepszyć
jego funkcjonalność.
Ponadto, jeśli wyrazisz wolę otrzymywania od nas newslettera, możemy dokonywać analizy efektywności
przeprowadzonej przez nas wysyłki. Przykładowo, możemy sprawdzić, czy i w jaki sposób wpłynęła ona na
aktywność w naszym Sklepie. Takie działania pomogą nam ustalić ogólne zasady dotyczące wysyłki tego typu
wiadomości w naszej działalności – np. w zakresie optymalnych godzin wysyłki czy sposobu formułowania
skutecznych treści.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi
przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL/TLS.

PLIKI COOKIES
Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:
– statystycznych
Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce,
możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się
wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących
podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
Google Chrome
Opera
Safari
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie
ważności.
nazwa pliku cookie okres ważności pliku
cookie funkcja pliku cookie
Shop5 czas trwania sesji sesja
cookie read 2 lata informacja o cookies
shoper5_ lp-pl PL 1 rok ostatnio oglądane produkty
produkt_vote_56 1 dzień ocena produktu
poll_vote_1 1 dzień odpowiedz na ankiete
basket czas trwania sesji Iteracja wersji koszyka
shop_utm-source 90 dni weryfikacja efektów kampanii google lub facebook w ramach
usług shopera kampanii
shop_utm_medium 90 dni weryfikacja efektów kampanii google lub facebook w ramach
usług shoper kampanii
shop_utm_campaign 90 dni weryfikacja efektów kampanii google lub facebook w ramach
usług shoper kampanii
shop_sc 90 dni weryfikacja efektów kampanii google lub facebook w ramach
usługi shoper kampanii
ic czas trwania sesji funkcjonalność pozwalająca w szybszy sposób prezentować
zawartość witryny
Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
usunąć pliki cookies,
blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.
USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im
do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.
Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:
DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH
PRZEKAZANIE DANYCH
POZA UNIĘ
EUROPEJSKĄ
każde działanie w związku ze
Sklepem
podmiot zapewniający nam wsparcie
techniczne/IT nie ma miejsca
osoby współpracujące z nami na podstawie
umów cywilnoprawnych, wspierające naszą
bieżącą działalność
nie ma miejsca
dostawca oprogramowania do prowadzenia
sprzedaży nie ma miejsca
złożenie zamówienia w Sklepie
dostawca płatności nie ma miejsca
podmiot dostarczający do Ciebie produkt nie ma miejsca
dostawca oprogramowania ułatwiającego
prowadzenie działalności (np. oprogramowanie
księgowe)
nie ma miejsca
dostawca standardowego oprogramowania
biurowego (w tym skrzynki poczty
elektronicznej)
nie ma miejsca
biuro rachunkowe nie ma miejsca
podmiot zapewniający system ratalny nie ma miejsca
zapis na newsletter lub
wyrażenie zgody na przesyłanie
wiadomości marketingowych
podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub
wiadomości marketingowych nie ma miejsca
skorzystanie z czatu online
dostępnego w Sklepie
podmiot dostarczający czat online dostępny w
Sklepie nie ma miejsca
skorzystanie przez Ciebie z
usług dostarczanych nam w
związku ze Sklepem przez
portale społecznościowe
portale społecznościowe tak – Stany Zjednoczone
Ameryki **
wzięcie udziału w badaniu
satysfakcji z naszych usług lub
produktów
podmioty umożliwiające umieszczanie opinii o
Sklepie lub produktach i ich porównywanie nie ma miejsca
nawiązanie z nami kontaktu
(np. zadanie pytania)
dostawca standardowego oprogramowania
biurowego (w tym skrzynki poczty
elektronicznej)
nie ma miejsca
A ponadto:
odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ
** W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii
Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń,
zapewnia:
uczestnictwo tych podmiotów w tzw. Data Privacy Framework, a więc programie ustanowionym decyzją
wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności
– w przypadku podmiotów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki